macOS Server Esentials v10.10

Kursbeskrivning
macOS Server 5 Essentials är en tredagars kurs som ger dig kunskap att installera, konfigurera och underhålla macOS Server. I kursen ingår lärarledda genomgångar och väl anpassade övningar till varje kapitel. Du får också kunskap om hur macOS Server kan användas för att styra användarnas arbetsflöde.

Lämpliga deltagare
Alla som implementerar och underhåller macOS Server-baserade system.

Förkunskaper
I
nnan du går denna kurs bör du ha följande förkunskaper:

Kursinnhåll

Ämne Beskrivning

Configuring and Monitoring
macOS Server

Installing macOS Server Evaluating macOS Server Requirements. Preparing to Install macOS Server. Installing macOS Server. Upgrading or Migrating to macOS Server. Updating macOS Server. Troubleshooting. Configure macOS Before Installing macOS Server on Your ServerComputer. Perform the Initial Installation of macOS Server on Your ServerComputer. Configure Your Administrator Computer.
Providing DNS What Is DNS? Evaluating macOS DNS Hosting Requirements. Configuring DNS Service in macOS Server. Troubleshooting DNS Service in macOS Server. Configure DNS Services.
Exploring the Server App Allowing Remote Access. Using Server Sidebar Elements. Using the Manage Menu. Using the Tools Menu. Using Help and Server Tutorials. Troubleshooting. Enable Screen Sharing And Remote Management. Inspect the Service Data Volume.
Configuring SSL Certificates Understanding SSL Certificates. Configuring SSL Certificates. Troubleshooting. Create a Certificate Signing Request. Import a Signed Certificate (Optional). Archive Your Certificate (Optional). Configure Your Server to Use Its New SSL Certificate. Configure Your Administrator Computer to Trust an SSLCertificate. Clean Up.
Using Status and Notifications Monitoring and Status Concepts. macOS Server Alerts. Logs in macOS Server. Stats in macOS Server. Storage. Use the Server App to Monitor macOS Server System.
Backing Up macOS Server Backup Concepts. Time Machine. Use Time Machine to Back Up macOS Server. Restore from Time Machine Backup.

Configuring Accounts

Managing Local Users Understanding Authentication and Authorization. Creating and Administering User and Administrator Server Accounts. Managing Access to Services. Troubleshooting. Create and Configure Local User Accounts. Import Local User Accounts. Create and Configure Local Groups. Troubleshoot Problems with Importing Accounts. Manage Service Access. Clean Up.
Configuring Open Directory Services Introducing Directory Services Concepts. Configuring Open Directory Services. Troubleshooting. Configure Your Server as an Open Directory Master. Use Logs to Troubleshoot Using Open Directory.
Managing Local Network Accounts Using the Server App to Manage NetworkUser Accounts. Configuring Authentication Methods on macOS Server. Using Single Sign-On and Kerberos. Troubleshooting. Create and Import Network Accounts. Configure Password Policies.

Managing Devices with Configuration Profiles

Configuring macOS Server to Provide Device Management Profile Manager. Configuring Profile Manager. Enable Profile Manager.
Managing with Profile Manager Introducing Account Management. Troubleshooting. Use Profile Manager.

Sharing Filess

Providing File Sharing Services Addressing the Challenges of File Sharing. Creating Share Points. Troubleshooting File Services. Providing FTP Service (Optional). Explore the File Sharing Service. Use Logs to Troubleshoot Problems with File Sharing Services.
Understanding File Access Configuring Access to Share Points and Folders. Understanding POSIX Permissions vs. ACL Settings. Configure Access Control.

Implementing Deployment Solutions


Leveraging NetInstall Managing Computers with NetInstall. Creating Images with System Image Utility. Understanding Shadow Files. Troubleshooting NetInstall. Create NetInstall Images. Create NetBoot and NetRestore Images. Configure a NetInstall Server. Filter NetInstall Clients. Configure a NetInstall Client. Monitor NetInstall Clients.
Caching Content from Apple Understanding the Caching Service. Configuring and Maintaining the Caching Service. Comparing Software Update and Caching Services. Troubleshooting the Caching Service.
Implementing Software Update Service Managing Software Updates. Troubleshooting Software Update Service. Configure Software Update. Configure Computers for Your Software Update Service.

Providing Network Services

Offering Time Machine Network Backup Configuring Time Machine as a Network Service. Configure and Use the Time Machine Service.
Providing Security via the VPN Service Understanding VPN. Configuring VPN with the Server App. Troubleshooting. Configure the VPN Service. Clean Up.
Understanding DHCP Understanding How DHCP Works. Configuring DHCP Service. Troubleshooting DHCP. Configure DHCP Service (Optional).
Hosting Websites Web Service Software. Understanding Basic Website Structure. Monitoring Web Services. Troubleshooting. Enable Web Services. Secure Your Website. Monitor Web Services. Disable a Website.

Using Collaborative Services

Providing Mail Services Hosting Mail Services. Troubleshooting Mail Services. Enable the Mail Service. Send and Receive Mail.
Configuring the Wiki Service Understanding and Managing a Wiki. Troubleshooting the Wiki Service. Enable the Wiki Service. Create a Wiki.
Implementing Calendar Service Calendar Service Data Locations. Using the Calendar Service. Troubleshooting the Calendar Service. Configure and Start the Calendar Service. Use the Server App to Add Resources and Locations. Access the Calendar Service as a User.
Providing Messages Service Managing the Messages Service. Troubleshooting the Messages Service. Set Up the Messages Service.
Managing Contacts Service Understanding the Contacts Service. Troubleshooting the Contacts Service. Configure the Contacts Service with the Server App. Configure macOS to Use the Contacts Service.

Kurslitteratur
Elevhandledning och övningsmaterial.

Kurskod
macOS201

Kurslängd
Tre och en halv dagar

Språk
Svenska, litteratur och övningar på engelska

Pris
Kurskostnad: 22 500 kr exkl moms, inklusive kurslitteratur