Managing Apple Devices

Kursbeskrivning
Managing Apple Devices är en tredagars kurs som ger dej insikt i hur du bäst hanterar Apple-enheter som iPads och Macar. I kursen ingår lärarledda genomgångar och väl anpassade övningar. Du kommer också att få tips och referenser till ytterligare information.
Kursmaterialet är gjort för iOS 9 och OS X 10.11, men deltagarna kommer att kunna använda de senaste versionerna och se de nya hanteringsmekanismerna i iOS och macOS.
Denna kurs hålls på engelska.

Lämpliga deltagare
- Den professionelle administratören som behöver bygga en solid grund för att hantera Apple enheter.
- Vana administratörer som vill uppdatera sig med de senaste metoderna och best practices.
- Power users som vill utöka sina kunskaper till att innefatta Apples deployment teknologier

Förkunskaper
Innan du går denna kurs bör du ha följande förkunskaper:

Kursinnhåll

Ämne Beskrivning

Management Fundamentals

Understanding Apple's Goals, Device Management and Supervision, Apple ID Considerations, iCloud in Managed Environments, Apple Deployment Programs, Deployment Scenarios, Network Considerations, Security Considerations, Physical Logistics, Support Options

Server Setup


macOS Server 5, TLS/SSL Certificates, Caching Service Architecture, Caching Service Setup, Caching Service Troubleshooting.

Mobile Device Management


Understanding Profiles, Creating Profiles via Profile Manager, Profile Manager Setup, Manually Installing Profiles, Mobile Device Management Architecture, Profile Manager Device Management, User-Initiated Enrollment, Profile Manager Inventory and Organization , Profile Manager Administrative Tasks, Automatically Pushing Profiles.

Apple Configurator


Apple Configurator Planning, Apple Configurator Installation and Setup, Prepare iOS Devices, Install and Edit Profiles, Customize Setup Assistant, Prepare Supervised iOS Devices, Automatically Install Profiles and Enroll Devices, Backup and Restore iOS Content, Manage Supervised iOS Devices, Install Apps via Apple Configurator, Update Apps Deployed via Apple Configurator, Single App Mode.

Out-of-the-Box Management


Device Enrollment Program Introduction, Integrate DEP with Profile Manager, Configure DEP Assignments in Profile Manager, Activation Lock Introduction, Manage Activation Lock.

Manage Apps and Books


Volume Purchase Program Essentials, VPP Service Enrollment and Administration, Integrate VPP with Profile Manager, Purchasing VPP Apps and Books, VPP Managed Distribution Assignments, VPP Managed Distribution User Enrollment, Installing VPP-Assigned Apps and Books, Deploying In-House Apps and Books, Manage In-House Apps and Books via Profile Manager.

Manage Data and Services


User Content Considerations, macOS Server Wiki, macOS Server WebDAV, Restrictions via Profiles, Manage Installation, Manage Open In.

Develop a Management Plan


Defining Requirements, Consider Third-Party Solutions.

Kurslitteratur
Elevhandledning och övningsmaterial

Kurskod
MAD

Kurslängd
Tre dagar

Språk
Genomgångar, litteratur och övningar på engelska

Pris
Kurskostnad: 22 500 kr exkl moms, inklusive kurslitteratur