macOS Support Esentials v10.12

Kursbeskrivning
macOS Support Essentials v10.12 är en tredagars kurs som hjälper dig att få en djupare förståelse för macOS. I kursen ingår lärarledda genomgångar och väl anpassade övningar till varje kapitel. Du kommer också att få tips på felsökning, referenser till ytterligare information.

Lämpliga deltagare
Denna kurs är speciellt framtagen för helpdesk personal, tekniska koordinatörer, servicetekniker och andra som ger support åt macOS användare.

Förkunskaper
Innan du går denna kurs bör du ha följande förkunskaper:

Kursinnhåll

Ämne Beskrivning

Installation and configuration

Install macOS Sierra Understand macOS Sierra. History of macOS. Select an Installation Method. Prepare to Upgrade a Previous System. Prepare the System Disk. Upgrade and Install macOS. Troubleshoot Installation Issues.
Set Up and Configure macOS Use Setup Assistant. Manage System Settings. Inspect System Information.
Use macOS Recovery Start Up from macOS Recovery. Explore macOS Recovery Utilities. Create an macOS Recovery Disk.
Update macOS

Understand Automatic Software Update. Manually Install Updates. Examine Installation History.


Manage User Accounts


User Accounts

Understand User Accounts. Configure User Accounts. Configure Login and Fast User Switching.

Manage User Home Folders

Understand Home Folder Contents. Delete User Accounts. Migrate and Restore Home Folders.

Manage System Security

Change Passwords. Reset Passwords. Manage System Security Settings. Set a Firmware Password.

Manage Keychains

Understand Keychain Architecture. Manage Keychain Items. Use iCloud Keychain.

File Systems


Manage File Systems and Storage

Understand File System Components. Inspect File Systems. Manage File Systems. Troubleshoot File Systems.

Manage FileVault

Understand FileVault Technology. Enable FileVault. Use FileVault Recovery.

Manage Permissions and Sharing

Understand File System Permissions. Explore Permissions for Sharing. Manage Permissions. Understand System Integrity Protection.

Data Management


Use Hidden Items, Shortcuts, and File Archives

Examine Hidden Items. Examine Bundles and Packages. Use File System Shortcuts. Use File Archives.

Manage System Resources

Understand macOS System Layout. Manage Font Resources.

Use Metadata and Spotlight

Understand File System Metadata. Use Spotlight Search.

Manage Time Machine

Understand Time Machine Architecture. Configure Time Machine. Restore from Time Machine.

Applications and Processes


Install Applications

Use The Mac App Store. Understand Application Environments. Understand Application Security. Use Traditional Installation Methods. Remove Installed Software.

Document Management

Understand Launch Services. Use Quick Look. Use Auto Save and Versions. Use Document Locking. Use iCloud Drive. Manage Automatic Resume.

Manage and Troubleshoot Applications

Understand Applications and Processes. Manage App Extensions. Monitor Applications and Processes. Troubleshoot Applications.

Network Configurations


Manage Basic Network Settings

Understand Network Concepts. Understand Networks in Action. Configure Basic Network Settings.

Manage Advanced Network Configuration

Manage Network Locations. Understand Network Interfaces and Protocols. Manage Network Services. Configure VPN Settings. Configure Advanced Network Settings.

Troubleshoot Network Issues

Troubleshoot General Network Issues. Troubleshoot Using Network Utility.

Network Services


Manage Network Services

Understand Network Services Architecture. Configure Network Service Applications. Understand File-Sharing Protocols. Connect to File Shares. Troubleshoot Network Services.

Manage Host Sharing and Personal Firewall

Enable Host-Sharing Services. Control Remote Computers. Share Files via AirDrop. Manage the Personal Firewall. Troubleshoot Shared Services.

System Management


Troubleshoot Peripherals

Understand Peripheral Technologies. Manage Bluetooth Devices. Troubleshoot Peripheral Issues.

Manage Printing and Scanning

Understand Print System Architecture. Configure Printing and Scanning. Manage Print Jobs. Troubleshoot Printing Issues.

Troubleshoot Startup and System Issues

Understand System Initialization. Understand User Sessions. Understand Sleep Modes, Logout, and Shutdown. Use Startup Shortcuts. Troubleshoot System Initialization. Troubleshoot User Sessions.

Kurslitteratur
Elevhandledning och övningsmaterial

Kurskod
Sierra101

Kurslängd
Tre och en halv dagar

Språk
Svenska, litteratur och övningar på engelska

Pris
Kurskostnad: 22 500 kr exkl moms, inklusive kurslitteratur och certifieringstest

Certifierings test
macOS Support Essentials v10.12 Exam
Kostnad för certifieringstest är 2 500 kr exkl. moms.
Certifieringstest i samband med genomförd kurs ingår i kurspriset.
Nytt försök efter genomförd kurs kostar 2 000 kr exkl. moms.