Unix for macOS

Kursbeskrivning
UNIX for macOS är en egenutvecklad endagskurs som ger grundläggande kunskap om hur du kommer åt och arbetar i UNIX-miljön i macOS. I kursen ingår lärarledda genomgångar och väl anpassade övningar till varje kapitel.

Lämpliga deltagare
Alla som vill kunna dra nytt av kraften i macOS - UNIXmiljö.

Förkunskaper

Kursinnhåll:

Allmänt
• Vad är UNIX
• Är macOS UNIX?
• Varför UNIX

Kommadoraden
• Kommandoradsinterface
• Skal
• Konfigurerar terminalmiljön
• Kommandon
• Hjälp

Filsystemet
• Allmänt
• Sökvägar
• Jämförelse med Findern
• Speciella markeringar
• Kommandon
• Standardbibliotek
• Osynliga filer
• Data- och resursdelar av filer
• Exakta kopior
• Jokertecken

Rättigheter
• Användartyper
• Användaridentifiering
• Ägare, grupp och övriga
• Jämförelse mellan finder och UNIXmiljö
• Mappar och dokument
• Ändra rättigheter

Konfigurationsfiler
• Allmänt
• Ändra

Omdirigering av I/O
• stdin och stdout
• sort, grep och pipe

Processer
• Allmänt
• ps
• top
• kill

Shell script
• Vad är ett shell script?
• Köra ett shell script
• Variabler
• Kommandoradsargument
• Utvärdessubstituering
• Tester
• if
• for
• Speciella tecken
• Exempel
• cron

Apple specifika kommandon
• Exempel
• Single User Mode
• OpenDirectory

Nätverk
• Test
• DHCP leases
• ssh

Backup
• Styr TimeMachine från terminalen

Kurslitteratur
Elevhandledning och övningsmaterial på svenska

Kurslängd
1 dag

Språk
Svenska

Pris
6 900 kr exkl moms